กำลังดำเนินการ
APPROVE สำเร็จ
REQUEST สำเร็จ
DECLINE สำเร็จ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่พบ MATCHES
ไม่มีสิทธิ์ในการ REQUEST
ไม่พบข้อมูลผู้ใช้
เกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูล
ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้